Szukaj użytkowników


kopolski

Krzysztof Opolski

prof. dr hab.
Kierownik Katedry
Profesor zwyczajny
Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości
yb5?FNK8XJLkn*+`p7jt_x]#[eR$#/B3|oB7Qwz~iVv`}Pe
22 831 32 01 do 03 w. 148
22 831 28 46
L1, L2, L3, M2, M3, M4, M5, G3, D2, H7, I1, Z1, A1, A11, A12, A13, A2

struktura rynku, strategie firm, wyniki rynkowe, cele, organizacja i zachowania firm, organizacje no-profit i przedsięwzięcia publiczne, ekonomia biznesu, marketing i reklama, księgowość i audyt, produkcja i organizacja, relacje między administracją rządową a samorządową, zdrowie, ekonomia kultury, socjologia gospodarcza, antropologia gospodarcza, rynek pracy dla ekonomistów, relacja ekonomii do innych dyscyplin naukowych i wartości społecznych, edukacja ekonomiczna i nauczanie ekonomii

dzień tygodnia: wtorek pokój: 215 godziny: 16.30

www

Działalność akademicka

 
 
 

Publikacje naukowe

Inne publikacje (4)

Konferencje (44)

Pozostałe elementy działalności (3)

Projekty badawcze (1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/